Tag: Oocyte Cryopreservation

Tag: Oocyte Cryopreservation

ฝากไข่ราคาเท่าไหร่ ปัจจัยอะไรเป็นตัวกำหนด

ฝากไข่ราคาเท่าไหร่ ปัจจัยอะไรเป็นตัวกำหนด

            เมื่อเร็วๆ นี้ มีข้อมูลที่น่าสนใจจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เกี่ยวกับปรากฏการณ์ Marriage strike ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ผู้หญิงที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีแนวโน้มที่จะแต่งงานช้าลงกว่าในอดีต เพราะกังวลว่าการแต่งงานและมีลูก จะทำให้เสียโอกาสในการทำงาน เนื่องจากการศึกษาสูง ก็ย่อมได้รับค่าจ้างที่สูง และมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นตามไปด้วย จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคีย์เวิร์ด ‘ฝากไข่ ราคา’ ในกูเกิ้ล จะมีการค้นหาเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้ ฝากไข่ราคาเท่าไหร่                 การฝากไข่…