Tag: การดูแล palliativecare

Tag: การดูแล palliativecare

เรื่องน่ารู้ของการดูแล palliativecare

เรื่องน่ารู้ของการดูแล palliativecare

ต้องบอกเลยว่าหากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่สนใจศึกษาเรื่องของการดูแล palliativecare  สิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือ การหาความรู้ตั้งแต่ต้น ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลคนป่วย หรือในบางกรณี เป็นการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อที่เมื่อถึงวาระและโอกาสของตนเองจะสามารถตัดสินใจได้  อะไรคือการดูแล palliativecare  สำหรับคำว่าการดูแล palliativecareนั้นก็หมายถึงการดูแลคนป่วยแบบประคับประคอง โดยเน้นไปที่การดูแลให้คนป่วยจากไปอย่างสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์นั่นเอง เป็นการดูแลคนป่วยที่รักษาได้ไม่หายขาดจากโรคภัยต่างๆ และเป็นการดูแลให้สมาชิกในครอบครัวสามารถกอบกู้จิตใจได้หลังจากผู้ป่วยจากไป อีกทั้งยังลดความตึงเครียดของผู้ดูแลคนไข้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการรักษาแบบประคับประคองมีองค์การอนามัยโลกให้ความรู้เพิ่มเติมว่าเป็นการบรรเทาความทุกข์ทรมานจากตัวโรคให้กับคนป่วยได้ดียิ่ง  ปัญหาที่เกิดขึ้นหากไม่ได้มีการปรึกษาหารือกับญาติคนป่วย  หากว่าคนป่วยนั้นได้ป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หาย สิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากที่สุดก็คือ การพยายามหาทางออกให้คนป่วย เพื่อที่จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม ซึ่งกรณีที่ไม่ได้ปรึกษาหารือกันก่อนแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ ทางญาติคนไข้เองก็จะไม่รู้ว่าความต้องการของคนป่วยคืออะไรกันแน่…