Category: Insurance

Category: Insurance

ประกันมะเร็ง ที่คุณไม่ควรมองข้าม

ประกันมะเร็ง ที่คุณไม่ควรมองข้าม

โรคร้ายที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปไม่น้อย ยิ่งในประเทศไทยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งสูงที่สุดเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าใครก็คงไม่อยากให้โรคนี้เกิดขึ้นกับตัวเราเองและคนที่เรารัก แต่ในเมื่อบางครั้งเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะเจ็บป่วยเมื่อไหร่ บางทีโรคมะเร็งอาจเป็นภัยเงียบๆๆ รู้อีกทีก็สายไปเสียแล้ว ดังนั้นสิ่งแรกที่เราควรให้ความสำคัญ คือการสังเกตสุขภาพของตนเองและตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี เพราะถ้ารู้เร็ว ว่าเราเป็นโรคมะเร็ง เราก็รีบรักษามีโอกาสสูงที่จะหายขาดได้ ในปัจจุบันประเทศไทย มีบริษัทขายกรมธรรม์ประกันมะเร็งเป็นจำนวนมาก เนื่องจาก จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ วัยทำงานขึ้นไปเนื่องจากในปัจจุบัน มีสถานการณ์โควิด 19 รวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ส่งผลให้ผู้คนเครียดมากขึ้น โดยความเครียด เป็นสาเหตุของมะเร็งเลยก็ว่าได้ ผู้คนในปัจจุบันมีวิถีชีวิตที่แตกต่างจากคนในสมัยก่อนอย่างสิ้นเชิง ผู้คนในปัจจุบันนิยมรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ด…